შეტყობინება შპს "ბრაო სატ"-ს

იანვარი 26, 2018 16:07

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ბრაო სატ"-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება შპს "ბრაო სატ"-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, კომპანიის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შპს "ბრაო სატ"-სთვის გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: