შეტყობინება სს „Compatel Limited“-ს

მაისი 15, 2017 16:48

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად „Compatel Limited“-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება ავტორიზაციის შეჩერების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად,  „Compatel Limited“-ისთვის გაგზავნილი წერილის შინაარსი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებ - გვერდზე.

კომისიას მიაჩნია, რომ შეტყობინების შინაარსის ვებ-გვერდზე (www.gncc.ge) და კომისიის ოფისში საჯარო ადგილზე გამოქვეყნება „Compatel Limited“-ისთვის გაცნობის ალტერნატიული ფორმაა.

 

თანდართული დოკუმენტები: