900 მჰც სიხშირული დიაპაზონის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული ტექნიკურ -ეკონომიკური კვლევის ჩასატარებლად ტენდერი გამოცხადდა

იანვარი 05, 2011

თანდართული დოკუმენტები: