900 მჰც სიხშირული დიაპაზონის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული ტექნიკურ -ეკონომიკური კვლევის ჩასატარებლად ტენდერი ხელმეორედ გამოცხადდა

იანვარი 18, 2011

თანდართული დოკუმენტები: