ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეცხვისა და ქიმიური წმენდის მომსახურების შესყიდვაზე გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

იანვარი 25, 2011

თანდართული დოკუმენტები: