ინტერნეტ მომსახურებაზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა