მარკებზე, ქვითრების ფორმებზე, საკრედიტო ბილეთებზე, სააქციო სერთიფიკატებზე, ვაჭრობის სარეკლამო მასალაზე, კატალოგებზე და სახელმძღვანელოებზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა