ქ. თბილისში, დაბა წყნეთის მიმდებარედ, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საპელენგაციო სადგურამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის მშენებლობა

მარტი 17, 2017 19:21