სააბონენტო ნომრების პორტაბელურობის მონაცემთა ცენტრალური ბაზის ადმინისტრატორის შესარჩევი საკონკურსო საბჭო დასკვნა

სექტემბერი 01, 2010

თანდართული დოკუმენტები: