სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებებზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა