საოფისე მანქანებზე, კომპიუტერებზე, პრინტერებიზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა