საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საპელენგაციო სადგურამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის მშენებლობა

ივნისი 02, 2017 16:06