სატელეკომუნიკაციო მომსახურებებზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა