სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის ნაწილებზე და აქსესუარებზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა