სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებულ მოწყობილობების შეკეთებაზე, ტექნიკურ მომსახურებაზე და მასთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა