სხვადასხვა საქმიანობებზე და მათთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა