ფიქსირებული, საერთაშორისო–საქალაქთაშორისო და მობილური სატელეფონო მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიები

აგვისტო. 16, 2012

 

შპს „კავკასუს ონლაინი“   www.co.ge 
შპს „ლაგი“  www.lagi.ge  
შპს „მაგთიკომი“  www.magticom.ge
შპს „მაიფონი“  www.myphone.ge
შპს „მობიტელი“  www.beeline.ge
შპს „პელიკომი“  www.minitelsy.com
შპს „რკინიგზის ტელეკომი“  www.grt.ge
შპს „ჯეონეთი“  www.geonet.ge
შპს „საქაერონავიგაცია“  www.airnav.ge
შპს „საქართველოს რკინიგზა“ www.railway.ge
შპსსაქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია  www.cgc.ge 
შპს „სერვისი“  www.service.net.ge  
შპსსერვისლაინი  www.imax.ge
შპსსისტემ ნეტ  www.sysytemnet.ge 
შპსტელკო სისტემს www.telco.ge
შპს „ქოლ ცენტრი“  www.hsc.ge
შპსშავი ზღვის ტელეკომი  www.bst.ge
შპსჯეოლაინი  www.geoline.ge
შპსგლობალ ერთი  www.global-erty.net 
შპს „ინფოჯორჯია XXI “ www.09.com.ge
სს „სილქნეტი“  www.silknet.ge
შპს „ა–ნეტ A-NET “  www.a-net.ge
შპსახალი ქსელები  www.newnet.ge
შპსახტელი  www.akhteli.ge
შპსგლობალ სელ  www.globalcell.ge
შპსვანექსი  www.wanex.ge 
შპსინტელ ფონი  www.intelphone.ge 
შპსკავკასიის ციფრული ქსელები  www.cdn.ge
შპსჯეოსელი  www.geocell.ge
შპს „Voxbone“  www.voxbone.ge