საშტატო ვაკანსიები
ივნისი
02, 2017
19:21

დასრულებული: ვაკანსია სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურისა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსის პოზიციაზე

ივნისი 02, 2017 19:21

ვაკანსიის გამოცხადების თარიღი: 02.06.2017 ვაკანსიის დასრულების თარიღი: 18.06.2017...

ივნისი
02, 2017
18:47
აპრილი
28, 2017
12:44

დასრულებული: ვაკანსია ადამიანური რესურსების მართვის ჯგუფის უფროსის თანამდებობაზე

აპრილი 28, 2017 12:44

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  ადმინისტრაციის ადამიანური...