საშტატო ვაკანსიები
ივნისი
02, 2017
19:21

დასრულებული: ვაკანსია სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურისა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსის პოზიციაზე

ივნისი 02, 2017 19:21

ვაკანსიის გამოცხადების თარიღი: 02.06.2017 ვაკანსიის დასრულების თარიღი: 18.06.2017...

ივნისი
02, 2017
18:47
აპრილი
28, 2017
12:44

დასრულებული: ვაკანსია ადამიანური რესურსების მართვის ჯგუფის უფროსის თანამდებობაზე

აპრილი 28, 2017 12:44

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  ადმინისტრაციის ადამიანური...

თებერვალი
07, 2017
21:26

დასრულებული: ვაკანსია ქსელური ინფრასტრუქტურის წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე

თებერვალი 07, 2017 21:26

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის...

თებერვალი
07, 2017
21:20

დასრულებული: ვაკანსია ადმინისტრაციის შესყიდვების ჯგუფის უფროსის თანამდებობაზე

თებერვალი 07, 2017 21:20

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს ადმინისტრაციის შესყიდვების ჯგუფის...

თებერვალი
07, 2017
21:08

დასრულებული: ვაკანსია მომსახურების დანახარჯთა და ტარიფის დადგენის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე

თებერვალი 07, 2017 21:08

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების...