საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესი

აგვისტო 22, 2017 13:05

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის 15 აგვისტოს N9 დადგენილებით დამტკიცებული „საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესი“.

თანდართული დოკუმენტები: