თვითმართველობის არჩევნები 2014
ივლისი
23, 2014
0:00

კომისიის მიერ ჩატარებული მედია მონიტორინგის მეორე ტურის ანგარიში (04.07.2014-11.07.2014)

ივლისი 23, 2014 0:00

ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევენების მეორე ტურის მედია მონიტორინგის ანგარიში.