კომისია წინასაარჩევნო პერიოდში ორმოც მაუწყებელს დააკვირდება

აპრილი 24, 2014

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში ორმოცი მაუწყებლის მედია მონიტორინგს განახორციელებს.

წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგი 2014 წლის 26 აპრილს დაიწყება და კენჭისყრის დღემდე (2014 წლის 15 ივნისამდე) გაგრძელდება.

მედია მონიტორინგს დაქვემდებარებული მაუწყებლების სია, გთხოვთ იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში.

 

თანდართული დოკუმენტები: