კომისიამ საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობის და მისი გამოყენების წესი დაამტკიცა

აგვისტო 15, 2012

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დღეს გამართულ საჯარო სხდომაზე „საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესის“ შესახებ დადგენილება დაამტკიცა.

თანდართული დოკუმენტები: