საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი

აგვისტო 09, 2012

თანდართული დოკუმენტები: