ადგილობრივი მაუწყებლებისთვის ხელმისაწვდომი არხები ციფრული ტელემაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად

ივნისი 11, 2014 16:43

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ადგილობრივი მაუწყებლებისთვის ციფრული ტელემაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად ხელმისაწვდომ რადიოსიხშირული სპექტრს თავისუფალ რესურს აქვეყნებს.

თანდართული დოკუმენტები: