საბუთის ნომერი ოფერტის სახელწოდება ჩამოტვირთვა გამოშვების თარიღი
შპს საქართველოს ტელერადიოცენტრის ოფერტა ჩამოტვირთვა 25-04-2018
შპს "სტერეო+"ის ღია მულტიპლექს პლატფორმასთან მაუწყებლების დაშვების ოფერტა ჩამოტვირთვა 17-01-2018
სამაუწყებლო ზონაში (გურიის რეგიონი) მოქმედი ადგილობრივი საეთერო ტელემაუწყებლობის თავისუფალ რესურსთან დაშვების ოფერტა ჩამოტვირთვა 16-01-2018
ააიპ "სამცხე-ჯავახეთის მედიის ხელშეწყობის ფონდის" ოფერტა ციფრული მიწისზედა სამაუწყებლო ქსელით მაუწყებლობის გავრცელების თაობაზე ჩამოტვირთვა 15-01-2018
თბილისის ზონაში მოქმედი ადგილობრივი საეთერო მაუწყებლობის თავისუფალ რესურსებთან დაშვების შეთავაზების წინადადება (მოწვევის ოფერტა) ჩამოტვირთვა 09-08-2017
თბილისის ზონაში მოქმედი ადგილობრივი საეთერო მაუწყებლობის თავისუფალ რესურსებთან დაშვების შეთავაზების წინადადება (მოწვევის ოფერტა) ჩამოტვირთვა 09-08-2017
მოწვევის ოფერტა ჩამოტვირთვა 19-07-2017
შპს "ტელეკომპანია რიონის" ზონაში მოქმედი ადგილობრივი საეთერო ტელემაუწყებლების თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 19-07-2017
შპს "ტელეკომპანია რიონის" ზონაში მოქმედი ადგილობრივი საეთერო ტელემაუწყებლების თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 19-07-2017
მოწვევის ოფერტა ჩამოტვირთვა 19-07-2017
შპს "ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთის" ღია საეთერო მულტიპლექსპლატფორმაში თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 19-07-2017
სამაუწყებლო კომპანია შპს "ტელერადიო-პრესკომპანია "ზარი"-ს ღია საეთერო მულტიპლექსპლატფორმის თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 19-07-2017
შპს "ტვ 25"-ის ზონაში მოქმედი ადგილობრივი საეთერო ტელემაუწყებლობის თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 18-07-2017
შპს "ტელერადიოკომპანია ოდიშის" ზონაში მოქმედი ადგილობრივი საეთერო ტელემაუწყებლების თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 18-07-2017
შპს "სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღის" ზონაში მოქმედი ადგილობრივი საეთერო ტელემაუწყებლობის თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 18-07-2017
ა(აიპ) მედია ცენტრი "ღია აფხაზეთისთვის" მის კუთვნილ წალენჯიხის და ჩხოროწყუს ზონაში მოქმედ მულტიპლექსპლატფორმაზე ადგილობრივი და სხვა საეთერო ტელემაუწყებლობის თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 18-07-2017
შპს "ტელე-რადიო კორპორაცია ინფორმკავშირის" ტელევიზია "არგოს" ღია საეთერო მულტიპლექსპლატფორმის თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 18-07-2017
შპს "ტელეკომპანია იმპერიას" ზონაში მოქმედი ადგილობრივი საეთერო ტელემაუწყებლობის თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 18-07-2017
შპს "სამაუწყებლო კომპანია იმერვიზიას" ღია საეთერო მულტიპლექსპლატფორმის თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 18-07-2017
შპს "ტელეკომპანია თვალის" ღია საეთერო მულტიპლექს პლატფორმის თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 18-07-2017
შპს "ტელეკომპანია თანამგზავრის" მულტიპლექს პლატფორმასთან დაშვების მომსახურების შეთავაზება ჩამოტვირთვა 18-07-2017
შპს "ეკომი"-ს სამაუწყებლო კომპანია "ლტვ"-ს ღია საეთერო მულტიპლექსპლატფორმის თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 18-07-2017
შპს "ტელეკომპანია ეგრისის" ზონაში მოქმედი ადგილობრივი საეთერო ტელემაუწყებლების თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 18-07-2017
შპს "ტელეკომპანია დიას" ღია საეთერო მულტიპლექსპლატფორმის თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 18-07-2017
შპს "ტელეკომპანია გურჯაანის" ღია საეთერო მულტიპლექსპლატფორმის თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 18-07-2017
შპს "ტელერადიოკომპანია ბორჯომის" ღია საეთერო მულტიპლექს პლატფორმის თავისუფალ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება ჩამოტვირთვა 18-07-2017
შპს "დამოუკიდებელი ტელეკომპანია მეგატვ–ის" მიერ ღია მულტიპლექს პლატფორმასთან მაუწყებლების დაშვების შეთავაზება ჩამოტვირთვა 18-07-2017