შეტყობინებები
აპრილი
06, 2020
16:31

შეტყობინება ინდ. მეწარმე მალხაზ გოგიტიძეს

აპრილი 06, 2020 16:31

შეტყობინება ინდ. მეწარმე მალხაზ გოგიტიძეს სხდომა, სადაც განიხილება ინდ. მეწარმე მალხაზ...

აპრილი
03, 2020
20:04

შეტყობინება შპს „I ექსკლუზივი საქართველოს“

აპრილი 03, 2020 20:04

შეტყობინება „I ექსკლუზივი საქართველოს“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს...

აპრილი
03, 2020
20:02

შეტყობინება შპს „მედია ჯგუფს“

აპრილი 03, 2020 20:02

შეტყობინება „მედია ჯგუფს“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს „მედია ჯგუფის“ კერძო...

აპრილი
03, 2020
12:24

შეტყობინება შპს „ტელე-რადიო კომპანი თრიალეთს“

აპრილი 03, 2020 12:24

შეტყობინება „ტელე-რადიო კომპანი თრიალეთის“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს...

მარტი
31, 2020
11:28

შეტყობინება შპს „ჯი-დი-ეს თი-ვის“

მარტი 31, 2020 11:28

შეტყობინება შპს „ჯი-დი-ეს თი-ვის“ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის...

მარტი
31, 2020
11:26

შეტყობინება შპს „ტელეიმედს“

მარტი 31, 2020 11:26

შეტყობინება შპს „ტელეიმედის“ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის...

მარტი
27, 2020
16:43

შეტყობინება შპს „ტელე-რადიო კომპანი თრიალეთს“

მარტი 27, 2020 16:43

შეტყობინება „ტელე-რადიო კომპანი თრიალეთის“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს...

მარტი
27, 2020
14:45

შეტყობინება შპს „იმპერიას“

მარტი 27, 2020 14:45

შეტყობინება „იმპერიას“ სხდომა, სადაც განიხილება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის...

მარტი
23, 2020
19:47

შეტყობინება ა(ა)იპ „არასამეწარმეო მედია-კავშირ ობიექტივს“

მარტი 23, 2020 19:47

შეტყობინება ა(ა)იპ „არასამეწარმეო მედია-კავშირ ობიექტივის“ სხდომა, სადაც...

მარტი
23, 2020
16:53

შეტყობინება შპს „ტელეკომ 1“-ს

მარტი 23, 2020 16:53

შეტყობინება „ტელეკომ 1“-ის სხდომა, სადაც განიხილება საკითხები შპს „ტელეკომ...