შეტყობინებები
აპრილი
24, 2020
15:46

შეტყობინება შპს „თივი ჯის“

აპრილი 24, 2020 15:46

შეტყობინება შპს „თივი ჯის“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს „თივი...

აპრილი
24, 2020
15:43

შეტყობინება შპს „ტელე-რადიო კომპანია ტვ24“-ს

აპრილი 24, 2020 15:43

შეტყობინება შპს ,,ტელე-რადიო კომპანია ტვ24“-ის სხდომა, სადაც განიხილება შპს „ტელე-რადიო...

აპრილი
24, 2020
15:42

შეტყობინება შპს ,,ვიონი საქართველოს“

აპრილი 24, 2020 15:42

შეტყობინება შპს ,,ვიონი საქართველოს“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს ,,ვიონი...

აპრილი
24, 2020
15:40

შეტყობინება ვასილ სოფრომაძეს

აპრილი 24, 2020 15:40

შეტყობინება შპს „ვასილ სოფრომაძის“ სხდომა, სადაც განიხილება ვასილ სოფრომაძის...

აპრილი
24, 2020
15:38

შეტყობინება შპს „აგრომედიას“

აპრილი 24, 2020 15:38

შეტყობინება შპს „აგრომედიას“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს...

აპრილი
24, 2020
14:42

შეტყობინება შპს „ტელეკომპანია ქართულ არხს“

აპრილი 24, 2020 14:42

შეტყობინება შპს „ტელეკომპანია ქართულ არხს“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს...

აპრილი
24, 2020
14:40

შეტყობინება ააიპ „რადიო-ტელევიზია საზოგადოებრივი კავშირი ევრიკას“

აპრილი 24, 2020 14:40

შეტყობინება ააიპ „რადიო-ტელევიზია საზოგადოებრივი კავშირი ევრიკას“ სხდომა,...

აპრილი
24, 2020
14:38

შეტყობინება შპს „მედია კორპორაციას“

აპრილი 24, 2020 14:38

შეტყობინება შპს „მედია კორპორაციის“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს „მედია...

აპრილი
16, 2020
18:39

შეტყობინება შპს „რადიო კომპანია პირველ რადიოს“

აპრილი 16, 2020 18:39

შეტყობინება შპს „რადიო კომპანია პირველ რადიოს“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს...

აპრილი
16, 2020
18:36

შეტყობინება შპს ,,ტელერადიო კომპანია მწვანე ტალღას“

აპრილი 16, 2020 18:36

შეტყობინება შპს „ტელერადიო კომპანია მწვანე ტალღას“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს...