გადაწყვეტილება შპს "სატელიტ პლუსს"

ოქტომბერი 29, 2019 16:46

კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილება შპს "სატელიტ პლუსს" ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: