შეტყობინება შპს "Batumi Media Group"-ს

ივლისი 12, 2019 16:49

შპს „Batumi Media Group“-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის სხდომა გაიმართება 2019 წლის 18 ივლისს, 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: