შეტყობინება შპს "ბექას"

ივლისი 12, 2019 16:42

შპს „ბექასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის სხდომა გაიმართება 2019 წლის 18 ივლისს, 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: