შეტყობინება შპს ჯიმობაილს

სექტემბერი 08, 2019 12:21

შპს „ჯიმობაილის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 5 სექტემბერს ჩანიშნული კომისიის სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 12 სექტემბერს, 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: