შეტყობინება შპს "გიორგის"

ივლისი 12, 2019 16:45

შპს „გიორგის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის სხდომა გაიმართება 2019 წლის 18 ივლისს, 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: