შეტყობინება შპს „ქეი ენდ ქეი თივის“

ივნისი 03, 2019 13:17

შპს „ქეი ენდ ქეი თივისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 30 მაისს ჩანიშნული სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 6 ივნისს, 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: