შეტყობინება შპს "ტენეტს"

აგვისტო 12, 2019 10:29

შპს „ტენეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 8 აგვისტოს ჩანიშნული კომისიის სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 15 აგვისტოს, 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: