შეტყობინება შპს "ტვ სარფს"

აგვისტო 12, 2019 13:11

შპს „ტვ სარფისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 8 აგვისტოს ჩანიშნული კომისიის სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 15 აგვისტოს, 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: