გიორგი ფრუიძე - კომისიის წევრი

დაბადების თარიღი: 23.09.1968

განათლება:

2002-2004 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / ეკონომიკის ფაკულტეტი, მაგისტრის ხარისხი - ფინანსები და საბანკო საქმე

1985-1992 - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი / ჰიდრომელიორაციის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი

სამუშაო გამოცდილება:

2015-დღემდე - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია / კომისიის წევრი

2004-2009 - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია / კომისიის წევრი

2003-2004 - საწარმოთა მართვის სააგენტო / თავმჯდომარის მოადგილე

2001-2003 - საქართველოს ქონების მართვის სამინისტრო / მინისტრის პირველი მოადგილე

2001- საქართველოს ქონების მართვის სამინისტრო / გენერალური ინსპექციის უფროსი

1996-2001- ქ. თბილისის მერია / სხვადასხვა თანამდებობები მათ შორის ბოლო - ქალაქის გარე იერსახეზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

1994-1996 - საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტი / სამშენებლო სამმართველოს ინჟინერი

1993-1994 - სს „საქ. გვირაბმშენი“ / საპროექტო-საკონსტრუქტორო ბიუროს ინჟინერი

ენები:

ქართული, რუსული