სახელმწიფო შესყიდვები
დეკემბერი
20, 2018
15:18

მედია მონიტორინგის მომსახურების შესყიდვა

დეკემბერი 20, 2018 15:18

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს მედია მონიტორინგის მომსახურების შესყიდვის...

დეკემბერი
10, 2018
16:40

კომისიის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

დეკემბერი 10, 2018 16:40

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს კომისიის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო...

ნოემბერი
29, 2018
16:32

სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა

ნოემბერი 29, 2018 16:32

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს სატელეფონო მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

ნოემბერი
29, 2018
16:28

ინტერნეტ და მაილსერვერის მომსახურების შესყიდვა

ნოემბერი 29, 2018 16:28

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს ინტერნეტ და მაილსერვერის მომსახურების...

ნოემბერი
29, 2018
16:27

ვებ ჰოსტინგის მომსახურების შესყიდვა

ნოემბერი 29, 2018 16:27

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს ვებ ჰოსტინგის მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

ნოემბერი
16, 2018
14:41

სატელევიზიო ანალიზატორის შესყიდვა

ნოემბერი 16, 2018 14:41

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს სატელევიზიო ანალიზატორის შესყიდვის მიზნით.

ოქტომბერი
19, 2018
17:20

კომპიუტერული ტექნიკის პერიფერიული მოწყობილობების შესყიდვა

ოქტომბერი 19, 2018 17:20

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს კომპიუტერული ტექნიკის პერიფერიული...

ოქტომბერი
19, 2018
17:17

სერვერული მყარი დისკების შესყიდვა

ოქტომბერი 19, 2018 17:17

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს სერვერული მყარი დისკების შესყიდვის...

ოქტომბერი
17, 2018
17:07

სატელევიზიო ანალიზატორის შესყიდვა

ოქტომბერი 17, 2018 17:07

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს სატელევიზიო ანალიზატორის შესყიდვის მიზნით.

ივლისი
16, 2018
15:04

მრავალფუნქციური ლაზერული პრინტერებისა და DVD დისკების შესყიდვა

ივლისი 16, 2018 15:04

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს მრავალფუნქციური ლაზერული პრინტერებისა და DVD...