ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეცხვის მომსახურების შესყიდვა

მარტი 07, 2019 17:18

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს კომისიის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეცხვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

ტენდერში მონაწილეობისთვის გახსენით ბმული: ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეცხვის მომსახურების შესყიდვა