კომისიის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

დეკემბერი 10, 2018 16:40

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს კომისიის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

ტენდერში მონაწილეობისთვის გახსენით ბმული: ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა