კომისიის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და რადიომონიტორინგის აპარატურის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვა

მაისი 14, 2018 13:53

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს კომისიის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და რადიომონიტორინგის აპარატურის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

ტენდერის ბმული.