სატელევიზიო აუდიტორიის გამზომი და სატელევიზიო არხების მონიტორინგის მომსახურების შესყიდვა

მაისი 02, 2019 18:15

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს სატელევიზიო აუდიტორიის გამზომი და სატელევიზიო არხების მონიტორინგის მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, გახსენით ბმული: სატელევიზიო აუდიტორიის გამზომი და სატელევიზიო არხების მონიტორინგის მომსახურების შესყიდვა