მოკლევადიანი დასაქმება / სტაჟირება
ივლისი
06, 2018
12:29

დასრულებული: წინასაარჩევნო მედიამონიტორი

ივლისი 06, 2018 12:29

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია კანონით განსაზღვრული  ფუნქციის შესასრულებლად...

ივნისი
19, 2018
11:25

დასრულებული: სტაჟირება კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების მართვისა და ადმინისტრირების მიმართულებით

ივნისი 19, 2018 11:25

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ეძებს სტაჟიორებს ინფორმაციული ტექნოლოგიების...