ახალი ამბები
თებერვალი
23, 2018
16:46

კომისიამ ლატვიის რესპუბლიკის დელეგაციას უმასპინძლა

23 თებერვალი, 2018 16:46

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ლატვიის რესპუბლიკის დელეგაციას უმასპინძლა. კომისიის წევრმა მერაბ...

თებერვალი
20, 2018
8:52

კომისია მიმართავს “საერთაშორისო გამჭვირვალობას” უარყოს კომისიის წევრის საქმიანი რეპუტაციის შემლახველი ცრუ ინფორმაცია

20 თებერვალი, 2018 8:52

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის მერაბ ქათამაძის საგანმანათლებლო ხარისხი უთანაბრდება ელექტრონული...

თებერვალი
16, 2018
13:04

შეტყობინება შპს "გეო ვლანს"

16 თებერვალი, 2018 13:04

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "გეო ვლანს"-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება შპს "გეო...

თებერვალი
12, 2018
12:00

კომისიის N39/18 გადაწყვეტილება შპს "ბრაო სატს"

12 თებერვალი, 2018 12:00

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „ბრაო სატს„ ვერ ჩაბარდა კომისიის...

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
ნოემბერი
28, 2017
11:04

კომისია „ინტერნეტ-მომსახურების მიწოდების ხარისხის განსაზღვრისა და შემოწმების წესის დამტკიცების თაობაზე“ დადგენილების პროექტს აქვეყნებს

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ინტერნეტ მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობს. გასული...