„საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2016 წლის პირველი მარტის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ნომერი: 2 /

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 31, 2019 10:30

მიღების თარიღი იანვარი 24, 2019

თანდართული დოკუმენტები: