რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ

ნოემბერი 03, 2014 12:13

რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული  გეგმის დამტკიცების შესახებ

 

03.11.2014 რიცხვის მდგომარეობით

თანდართული დოკუმენტები: