საკონსულტაციო დოკუმენტები, პრეზენტაციები და სხვა მასალები
აპრილი
19, 2017
15:12

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი

აპრილი 19, 2017 15:12

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ დაფინანსებული საქართველოს...

სექტემბერი
09, 2016
14:37

რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის პროექტი და განმარტებით ბარათი

სექტემბერი 09, 2016 14:37

საქართველოს კანონის „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტის...