ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით რეგიონებში მოსახლეობასთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან დაგეგმილი საინფორმაციო სახის შეხვედრები 17-21 აგვისტო, 2015წ.

აგვისტო 14, 2015 16:22

თანდართული დოკუმენტები: