შეტყობინებები
ივლისი
12, 2019
16:49

შეტყობინება შპს "Batumi Media Group"-ს

ივლისი 12, 2019 16:49

შპს „Batumi Media Group“-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე...

ივლისი
12, 2019
16:45

შეტყობინება შპს "გიორგის"

ივლისი 12, 2019 16:45

შპს „გიორგის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის სხდომა...

ივლისი
12, 2019
16:42

შეტყობინება შპს "ბექას"

ივლისი 12, 2019 16:42

შპს „ბექასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის სხდომა...

ივნისი
11, 2019
13:59

შეტყობინება შპს „ქეი ენდ ქეი თივის“

ივნისი 11, 2019 13:59

შპს „ქეი ენდ ქეი თივისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019...

ივნისი
11, 2019
12:09

შეტყობინება შპს „4კ ტვ-ს"

ივნისი 11, 2019 12:09

შპს „4კ ტვ-ს" ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის სხდომა გაიმართება...

ივნისი
03, 2019
13:17

შეტყობინება შპს „ქეი ენდ ქეი თივის“

ივნისი 03, 2019 13:17

შპს „ქეი ენდ ქეი თივისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019...

მაისი
31, 2019
15:26

შეტყობინება შპს "პოვერნეტს"

მაისი 31, 2019 15:26

შპს „პოვერნეტს" ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის სხდომა...

მაისი
31, 2019
15:24

შეტყობინება შპს „4კ ტვ-ს"

მაისი 31, 2019 15:24

შპს „4კ ტვ-ს" ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის სხდომა გაიმართება...

მაისი
28, 2019
14:59

შეტყობინება შპს "პოვერნეტს"

მაისი 28, 2019 14:59

შპს „პოვერნეტს" ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის სხდომა...

მაისი
28, 2019
14:53

შეტყობინება შპს „4კ ტვ-ს"

მაისი 28, 2019 14:53

შპს „4კ ტვ-ს" ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის სხდომა გაიმართება...