შეტყობინებები
ოქტომბერი
24, 2016
17:40
ოქტომბერი
07, 2016
13:10

შეტყობინება შპს „არგოს“

ოქტომბერი 07, 2016 13:10

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 95-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და ,,საქართველოს...

სექტემბერი
19, 2016
14:52
ივლისი
15, 2016
11:41

შეტყობინება შპს „CTV-ჯორჯიას”

ივლისი 15, 2016 11:41

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს...

ივლისი
05, 2016
13:26

შეტყობინება შპს „ეარ ლინქს“

ივლისი 05, 2016 13:26

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს „ეარ...

ივლისი
05, 2016
12:26

შეტყობინება შპს „NEW NET“-ს

ივლისი 05, 2016 12:26

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს „NEW...

ივნისი
22, 2016
14:35
ივნისი
21, 2016
14:49

შეტობინება შპს „რადექსს“

ივნისი 21, 2016 14:49

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს...